GDPR

Vi tycker det är viktigt att du som kund hos oss vet att vi följer de lagar och regler som råder och
vi vill därför informera dig om detta.
När du som kund hos oss uppsöker vård/rådgivning, samtycker du till behandling av dina
personuppgifter och att vi lagrar dessa elektroniskt hos oss. Detta enligt EU:s
dataskyddsförordning GDPR, som träder i kraft 25/5-2018 som reglerar hanteringen av dina
personuppgifter.
Vi förhåller oss även till rådande lagstiftning såsom bokföring-och journalföringslag. Dessa har 7
respektive 5 års lagringskrav. Ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter är att
administrera avtal/transaktioner mellan oss och identifiering av dig som kund, vid ev.
receptförskrivning.
De personuppgifter det gäller är i första hand sk. icke känsliga uppgifter, men det kan som tillägg
vara ditt djurs chipnummer. I vissa fall kan det vara sk. känsliga uppgifter om det rör sig om
djurskyddsärende eller polisärenden.
Det är det/n företag/klinik du besöker som är den personuppgiftsansvarige och måste se till att
behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga
bestämmelser. Dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt de instruktioner som
getts av den personuppgiftsansvarige. Läs mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
Journal och-verksamhetssystem
Hundens och Kattens Veterinär använder systemet Sanimalis (Trofast veterinärt IT-stöd AB
www.trofast.nu). Detta för journalföring, registrering av kund och debitering/fakturering. Här är du
som kund/djurägare registrerad på ett sk. kundkort med ditt/dina djur.
Hur säkras mina uppgifter?
Alla datorer kräver inloggning och det journalsystem vi använder, kräver därefter personlig
inloggning. Allt som görs på ett kundkort registreras i en logg med tid, datum och signatur och är
på så vis fullt spårbart.
Vilka personuppgifter lagras?
Ditt namn, adress, telefonnummer och e-post (PPN för de som har besättning). Ska vi förskriva
recept, krävs även person-eller organisationsnummer. Önskar du utskrift av de uppgifter vi har
lagrade om dig, be om en journalutskrift.
Kan jag neka till registrering?
För att vi ska kunna skapa en journal och en debitering, krävs dina personuppgifter. Så länge
lagen kräver att dessa lagras, gör vi det. Därefter är det frivilligt för dig att vara registrerad hos
oss.
Kan jag/mina personuppgifter raderas?
Du äger rätten att raderas från vårt register och du måste då själv meddela oss det (detta kan
dock endast göras i enlighet med rådande lagstiftning, enligt punkten ovan).
Hur lämnas mina personuppgifter ut till tredje part?

Dina personuppgifter kan lämnas till tredje part som en del i ledet i undersökning eller
behandling av ditt djur. Detta kan gälla vid tex. chipmärkning, direktreglering, analyser av diverse
provtagning, receptförskrivning och annan remitterande verksamhet samt till bokföringssystem.
Påminnelser/kallelser
Påminnelser eller kallelser i samband med en obetald faktura eller ett återbesök, räknas som en
del av uppföljningen och kan inte nekas till.
Ytterligare frågor ring kliniken tala med Eva-Maria alt mejla oss.

(Uppdaterad 2018-05-24)